เกี่ยวกับเรา

การเมืองในการออกกำลังกายและความสัมพันธ์ทางสังคมทำให้การเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของการออกกำลังกายและความสัมพันธ์ทางสังคม ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือสุขภาพดี กายบริหารและวิธีปฏิบัติตน เพื่อคุณภาพชีวิตของวัยทำงาน โดย คุณหมอและสำนักพิมพ์แพรธรรม หนังสือไท้เก๊ก โยคะ สมาธิ  อุบายวิธีสู่ความสงบเย็น โดย อาจารย์สุพล สำนักพิมพ์สุขภาพใจ การทำการเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของการออกกำลังกายเป็นการทำให้รางกายแข็งแรง

ad5